O nás

Sme športový klub zameraný na horskú a cestnú cyklistiku a voľnočasové activity ako turistika, cykloturistika, VHT, splav a v zime na bežkársku turistiku či presuny na snežniciach. Venujeme sa mládeži cca od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí sa vedia pobiť o svoje úspechy. Vedia si organizovať voľný čas a cieľavedome pracovať na sebe. Našimi členmi nie sú len mladý ľudia, ale aj dospelí v strednom a pokročilom veku. Sú medzi nami ľudia, ktorí si chcú budovať fyzickú kondíciu a medziľudské vzťahy.

AKO TRÉNUJEME

Tréning je profesionálne riadený na základe športovej diagnostiky, aktuálneho stavu a naplánovaných pretekov. Pri tvorbe tréningových plánov úzko spolupracujeme s Mgr. Petrom Ištvánom. Trénerom cyklistiky najvyššieho 5. kvalifikačného stupňa.

Organizované tréningy sú spravidla 2-3x týždenne podľa vekových kategórií. V sezóne sú tréningy v okolitých Prešovských mestských lesoch na treiloch a v Slanských horách, na cestách 2. a 3. triedy v okolí Prešova, alebo v areáli jediného Velodrómu na Slovensku v Prešove. Zúčastňujeme sa pretekov podľa rozpisu SZC. Taktiež podporujeme svojou účasťou preteky na Východe Slovenska ako je Východ road liga či MTB východ liga alebo sa prezentujeme aj na zahraničných pretekoch. Mimo sezóny sú tréningy v telocvični a posilovni, počas vhodných snehových podmienok na bežkách.

Zverencov momentálne pripravujeme na 4 odvetvia cyklistky:
XC – horská cyklistika
CC – cestná cyklistika
CX – cyklokros 
DC – dráhová cyklistika  (Velodróm v Prešove)
Kontakt

VOĽNO ČASOVÁ AKTIVITA

Okrem pravidelných tréningov k príprave na súťaže sa venujeme aj aktivitám ako Turistika, cykloturistika, VHT, splav či v zime turistike na snežniciach alebo na bežkách. Sme členmi najväčšej voľno časovej organizácie na Slovensku v KST- Klube slovenských turistov. Zúčastňujeme sa a organizujeme aj verejné podujatia tohto typu či už na Slovensku alebo v zahraničí. Niektorí naši členovia sú aj v štruktúrach organizácie KST.

HISTÓRIA

Počiatky nášho klubu spadajú už do roku 2010 kde sme boli členmi v Klube prešovských turistov a vykonávali sme tam voľnočasovú aktivitu vo všetkých presunových prostriedkov turistiky. V roku 2015 sme si založili vlastný klub pod názvom Dubník a pokračovali sme v tejto činnosti už vo vlastnej réžii a začínali sme sa zúčastňovať aj na cyklistických súťažiach. Keďže prebehla zmena v legislative na Slovensku, a chceli sme sa stať aj poberateľmi verejných prostriedkov a zároveň rozbehnúť rôzne projekty v regióne Prešova, založili sme nový klub.

V januári 2021 vznikol  klub s názvom Cyklo Čajka Prešov v súlade s novým zákonom o športe. Sme samostatné občianske združenie s právnou suverenitou, ale zároveň sme členmi v dvoch športových zväzoch a to SZC- Slovenský zväz cyklistiky a KST- Klub slovenských turistov. Pravidelne sa zúčastňujeme pretekov Slovenského pohára v cestnej, dráhovej  a horskej cyklistike. Taktiež v druhej cestnej lige na východe Slovenska s názvom Vychodroad liga.

Od roku 2020 sa niektorým našim zverencom podarilo dosahovať pekné výsledky a stat na stupni výťazov. Snažíme sa zlepšovať v tréningových procesoch a posúvať našich mladých zverencov ďalej. V roku 2021 sme spolu s piatimi ďalšími klubmi získali štatút CTM- Centra talentovanej mládeže. Snažíme sa naďalej rozšírovať členskú základňu o ďalšie talentované deti z východoslovenského regiónu a rozvíjať rôzne projekty pre nich. Čo sa týka voľnočasovej activity v KST, snažíme sa nie len pretekať ale aj spoznávať krásy nášho Slovenska a motivovať ľudí k pohybu. Okrem bežných turistických akcií sme pripravili projekt od roku 2017 s názvom Vrchárska koruna Šariša. Je to pre cyklistov, ktorí majú zdolať 20 daných vrcholov v regióne Šariša. Prezentáciu tohto projektu sme mali v roku 2019 v rádiu RTVS na Regíne.

Ďalším významným projektom bola spolupráca z televíziou RTVS pre výročie programu Televíkend v roku 2020. Cyklistické natáčanie z najnižšieho bod una najvyšší “z Klinu na Gerlach”. Na podporu pohybu a zdravého životného štýlu počas pandemických dní v roku 2020 sme vo štvorici v rôznej vekovej kategórii obišli celé Slovensko za 7 dní. Naše zážitky z aktivít si môžete aj prečítať v Korzári či v najstaršom časopise Krásy Slovenska.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Vytvorila BigWay.sk | Marketingová agentúra s výsledkami
closearrow-circle-o-downchevron-downellipsis-vcrossmenu